Stołeczne Centrum
Kultury i Sportu
"HALS"

PRZEKAŻ 1% PODATKU NA RZECZ SCKiS "HALS"

Dlaczego warto to zrobić?

  • ponieważ dzięki temu wspierasz upowszechnianie kultury i sportu (nasze stowarzyszenie zrealizowało około 100 imprez dla dzieci i młodzieży),
  • ponieważ masz kontrolę nad tym, na co wydajemy Twoje pieniądze (jako OPP mamy obowiązek opublikować wyniki finansowe oraz raport merytoryczny do wiadomości publicznej),
  • ponieważ dajesz szanse na prowadzenie cennych przedsięwzięć, które bez Twojej pomocy nie są możliwe do realizacji,
  • ponieważ robisz to dobrowolnie, z własnej przez nikogo nie przymuszonej woli,
  • ponieważ Twoje pieniądze zostaną wykorzystane dokładnie w sposób jaki byś sobie życzył.

Jak przekazać 1 procent na OPP?

W zeznaniu podatkowym należy wpisać we właściwej rubryce:

  • nazwę organizacji pożytku publicznego: Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS"
  • numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000148400

Wpłata nie może przekroczyć 1% podatku należnego wynikającego z zeznania. Naczelnik urzędu skarbowego zgodnie z wolą podatnika obowiązany jest przekazać powyższą kwotę na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego (po pomniejszeniu jej o koszty przelewu bankowego).

Uwaga!

Przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego nie zwiększają Państwo wielkości swojego podatku, a tylko decydują przez kogo ma być wykorzystany!