Stołeczne Centrum
Kultury i Sportu
"HALS"

O Stowarzyszeniu SCKiS HALS

Działalność klubu tenisowego jest zawieszona do odwołania.


STOWARZYSZENIE STOŁECZNE CENTRUM KULTURY
i SPORTU „HALS” - wcześniej STUDENCKIE CENTRUM KULTURY SCK HALS.


Stowarzyszenia - Studenckiego Centrum Kultury HALS powstało w 1997 roku. Stowarzyszenie zrzesza w swych szeregach osoby wywodzące się z wielu organizacji młodzieżowych i studenckich. Osoby te poprzez wykorzystanie swoich doświadczeń na polu animacji kultury i sportu oraz organizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych i sportowych skierowanych głównie do dzieci i młodzieży, propagują kulturę i sport poprzez różnorodne działania objawiające się w różnych jej sferach.


Stowarzyszenie od 2005 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Zakres działania obejmuje cały kraj skupiając się na promowaniu sportu i kultury poprzez organizowanie własnych imprez lub zleconych przez instytucje publiczne jak również realizacji zadań systematycznych z których obecnie największą rolę odgrywa sekcja tenisa stołowego.


We wrześniu 2012 roku Stowarzyszenie zmieniło nazwę na STOWARZYSZENIE STOŁECZNE CENTRUM KULTURY i SPORTU „HALS”, tak aby realizować cele kulturalno – sportowe dla większego ogółu społeczności.Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” Warszawa korzysta z grantu w programie