Stołeczne Centrum
Kultury i Sportu
"HALS"

KULTURA

Zajęcia artystyczne są czasowo zawieszone do odwołania.

Orkiestra HALS

Zajęcia artystyczne

W ramach Stowarzyszenia „Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS" działa dziecięco-młodzieżowy zespół instrumentalny. Celem zespołu instrumentalnego jest możliwość obcowania z muzyką, rozwijania swoich pasji, doskonalenie warsztatu muzycznego. Poprzez współpracę w grupie młodzi muzycy rozwijają odpowiedzialność społeczną oraz wytwarzają dodatkowe więzi między sobą.


Głównym celem zajęć jest:

  • stworzenie małym instrumentalistom, szczególnie uzdolnionym muzycznie, możliwości rozwijania zainteresowań muzycznych, a także wymiany doświadczeń z gry na instrumencie.
  • odnoszenie satysfakcji z wspólnego muzykowania oraz występów
  • przełamywanie własnych barier psychicznych i zahamowań
  • rozwijanie uzdolnień muzycznych oraz aspiracji twórczych
  • stworzenie okazji do publicznych wystąpień i odniesienia sukcesu
  • kształtowanie umiejętności publicznych wystąpień oraz świadomości roli odgrywanej w grupie
  • przygotowanie utworów muzycznych dobranych w zależnie od potrzeb:
  • koncerty okolicznościowe dla domów dziecka, dla domów opieki, dla firm,