Stołeczne Centrum
Kultury i Sportu
"HALS"

DANE KONTAKTOWE

Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS"

ul. Karczewska 18,
04- 112 Warszawa

tel.: 22 345 66 01
fax: 22 345 66 30

e-mail:hals@sckis-hals.plOrganizacja pożytku publicznego
Nr wpisu do rejestru sądowego: 0000148400

Regon: 012315125

NIP: 525-156-87-00

Konto bankowe: 18 1240 1095 1111 0010 2192 3482