Stołeczne Centrum
Kultury i Sportu
"HALS"

NASZE CELE

Głównymi celami Stowarzyszenia są:

  1. 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację zadań publicznych.
  2. 2. Prowadzenie wszelkich form działalności w dziedzinie kultury i sztuki.
  3. 3. Wspieranie finansowe placówek szkolnych i przedszkolnych w realizacji zadań i projektów.