Stołeczne Centrum
Kultury i Sportu
"HALS"

PROJEKTY SPORTOWE

Wieś i miasto trenują razem

To wspólne trenowanie na obozach letnich i zimowych oraz wymiana pomiędzy trenerami specjalistycznej wiedzy z zakresu tenisa stołowego. Projekt ten ma mieć z założenia charakter ogólnopolski, dlatego też rolą Stowarzyszenia będzie kojarzenie klubów z miasta z klubami z wiosek w celu wspólnego trenowania oraz wymiany wiedzy.


Cele projektu

Celem projektu jest integracja środowiska wiejskiego i miejskiego umożliwiająca wymianę wiedzy i metod związanych z nauką gry w tenisa stołowego. Cel ekonomiczny to zmniejszenie kosztów obozów poprzez partnerskie wymiany i zwiększenie ich liczby.


Długofalowe cele projektu:

  • promowanie wśród uczestników wiedzy i metod gry w tenisa stołowego;
  • rozbudzanie talentów młodych uczestników i zwiększanie poczucia własnej wartości;
  • zacieśnianie kontaktów pomiędzy młodzieżą z wioski i miasta;
  • korygowanie i zdobywanie przez młodzież i trenerów nowych umiejętności w tenisie stołowym;
  • aktywny wypoczynek obu grup młodzieży;
  • promocja regionów wiejskich i miejskich w ramach projektu

Opis projektu

Nasz program jest kierowany do klubów tenisa stołowego znajdujących się na wioskach i w miastach. Wymaganiem w projekcie jest posiadanie przez obie grupy sali treningowej oraz sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia wspólnych warsztatów, obozów treningowych. Warunek ten jest konieczny ponieważ w ramach projektu, uczestnicy nie ponoszą kosztów za wynajem sali i sprzętu do gry. Jesteśmy przekonani, że ten pomysł będzie rozwijany przez innych trenerów, a wnioski z tej współpracy będą miały odwzorowanie w materiałach dydaktycznych tenisa stołowego.


Uzasadnienie projektu

Każda dyscyplina oraz każdy klub potrzebuje nakładów finansowych. Pomysł tego projektu daje możliwości zwiększenia ilości obozów tenisa stołowego oraz wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i trenerami. Ideą projektu, jest aby w ferie zimowe kluby z miasta jechały na obóz na wioskę, natomiast w lecie kluby z wioski przyjeżdżały do miasta. W ramach tego projektu uczestnicy z miasta mogą na wiosce połączyć trening z odpoczynkiem od pędu miejskiego. Uczestnicy z wioski, w ramach letniego obozu w mieście, mają szansę poznać historię i zabytki miasta. Stowarzyszenie dysponuje założeniami i wymaganiami do projektu oraz jest partnerem łączącym i certyfikującym.